Oms Technológia

oms techn2

 

Az OMS több évtizedes működése során egyszerű és üzembiztos technológia kialakítására törekedett. A műszaki megoldások kidolgozásánál felhasználásra kerülnek a kivitelezés, a szerviz-tevékenység, illetve az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok.

Az OMS Hungaria Kft. által tervezett tisztítástechnológia teljesoxidációs, eleveniszapos biológiai rendszer az iszap teljes aerob stabilizációjával, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai- és szimultán vegyszeres foszfortalanítással. A szennyvíztisztítás technológia mechanikai tisztításból, biológiai tisztításból, fertőtlenítésből áll és egyben tartalmazza a III. tápanyag eltávolító fokozatot is. ( Szén, Nitrogén és P foszfor eltávolítás)

 

 

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.