Célok

celok3

Célunk teljes körű szolgáltatást nyújtani a Megrendelőknek. Ennek megfelelően cégünk a lehető legjobb műszaki megoldások alkalmazását, a szakszerű megvalósítást, valamint a korrekt üzleti kapcsolatot biztosítja Megrendelői számára.

A megvalósított beruházásokra teljes körű garanciát vállalunk, melyet igény esetén biztosítékkal is alátámasztunk. Garanciális kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget teszünk.

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.