Minőségirányítás

ISO1 logo2

A Megrendelők, illetve a piac elvárásainak való megfelelés érdekében a tudatos, minőségorientált munkavégzést az ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015), az ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) Környezetközpontú irányítási rendszer illetve és OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer szabványsorozatnak megfelelően kialakításra kerülő vállalati rendszer keretein belül végezzük.

A tervezett minőség több feltétel együttes érvényesülése alapján jön létre. Elengedhetetlen feltétel az alapos, átgondolt előkészítő munka, a megfelelő gyakorlattal rendelkező kivitelezők bevonása (építés, szerelés) valamint az, hogy a folyamat irányítását, ellenőrzését arra alkalmas műszaki szakember gárda végezze.
Az OMS Környezetvédelmi Kft. minőségirányítási rendszerének bemutatása

Az OMS Környezetvédelmi Kft. tanúsított minőségirányítási, környezetvédelmi, munkabiztonsági rendszerrel rendelkezik ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015), az ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) és OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008).

Integrált irányítási rendszer bevezetésével célunk volt, egy olyan vevői, környezet központú, munkabiztonsági folyamatelvű szervezetet létrehozása, amelynek korszerűsége és hatékonysága megfelel a XXI. század követelményeinek, biztosítja:
- a szervezet folyamatos fejlesztésének képességét,
- a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának kézben tartását,
- a munkahelyi balesetek bekövetkezésének megelőzését.

OMS Környezetvédelmi Kft. eredményes működtetés érdekében minden területen biztosítja a szükséges eszközöket és a megfelelő képzettségű személyzetet. A vezetőség és az alkalmazottak felelősséget vállalnak a rendszerben rájuk háruló feladatok maradéktalan végrehajtásáért, figyelemmel kísérik a szakterületünkön megjelenő újdonságokat és rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken.

OMS Környezetvédelmi Kft. integrált irányítási rendszer keretében szabályozza a kivitelezési tevékenységét, valamint mindezek minőségére, környezetre, munkabiztonságra alapvetően kiható folyamatait.

OMS Környezetvédelmi Kft. működési folyamatok rendezettségén, folyamatos javításán keresztül a vevői elégedettséget céloz meg.
Vállalati politika (integrált)
                                                                                    "A TISZTA VÍZ ÉLETET JELENT "
Az OMS Környezetvédelmi Kft. vezetése a jövő iránti elkötelezettségének megfelelően kinyilvánítja a vállalati politikáját, valamint az általa működtetett integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzéseit.

Célunk,
- hogy a környezetvédelmi beruházásokhoz kapcsolódó mély- és magasépítési, gépészeti és villamos-irányítási munkák és egyéb magasépítési közműépítési projektek fővállalkozásszerű elvégzése során vevőink igényeit európai szintű szolgáltatással kielégítsük, melynek során az elérhető legfejlettebb technikát, technológiát és módszert alkalmazzuk, miközben beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítunk ki,
- a tevékenységeinkkel kapcsolatos veszélyeket, kockázatokat pontosan azonosítsuk, hatásukat csökkentsük, valamint a sérüléseket, egészségkárosodásokat megelőzzük,
- a jogi megfelelőség elérése.

A magas minőségű szolgáltatásnyújtás során kiemelt feladatként kezeljük a környezet megóvását, a környezetszennyezés megelőzését, a munkavállalóink egészségvédelmét.

Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy az ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015), az ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) és OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) szabványok alapján kidolgozott integrált irányítási rendszer előírásainak megfelelően elősegítsék a rendszer folyamatos működését, javítását, fejlesztését.

Céljaink kitűzése- és felülvizsgálatakor figyelembe vesszük a jogszabályi és egyéb követelményeket, valamint MEB és környezeti kockázatokat. Céljainkat rendszeresen átvizsgáljuk és értékeljük.

Integrált irányítási rendszerünk működtetése során kötelezettséget vállalunk az alábbi szempontokra:
- A vevői elégedettség fokozása;
- A beszállítóinkkal, partnereinkkel kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítása;
- A vezetők, dolgozók ismereteinek folyamatos bővítésére, oktatások, képzések biztosítására;
- Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére;
- Környezeti teljesítmény folyamatos javítására;
- Az alvállalkozókat ösztönözzük a környezetbarát technológia alkalmazására és a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra;
- Dolgozóinkkal tudatosítjuk az egészségvédelem és a munkabiztonság fontosságát ahhoz, hogy a vezetés által kitűzött céljainkat elérhessük;
- Rendszeres ellenőrzések révén biztosítjuk a folyamatoknak, eljárásoknak és céljainknak való megfelelést, ahol szükséges megtesszük a módosító intézkedéseket.

 

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.