Tervezés

tervezes3

A szennyvíztisztító telepek technológiai tervezésének alapja a földrajzi elhelyezkedés, a befolyó szennyvíz, melynek minőségét, mennyiségét és időbeni lefutását az adott ország tapasztalatai szerint kell figyelembe venni.                

Cégünk szemlélete, hogy előbb vizsgálódjunk, és csak aztán cselekedjünk. Minden egyes technológia, legyen az ivóvíz vagy szennyvíz technológia kerüljön a megfelelőhelyre. Az optimális lehetőségek kiválasztása, legyen az kémiai, biológiai vagy fizikai eljárás mindig a település adottságai határozzák meg (földrajzi elhelyezkedés, éghajlat, lakosság életszínvonala és szokásai). Szakmai tapasztalatunk és a fejlődésre nyitott hozzáállásunk lehetővé teszi, hogy a technológiai lehetőségek sokaságából tudjunk választani és azt megvalósítani.

Az általunk foglalkoztatott mérnök csapat a szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés szinte teljes spektrumát képes kézben tartani, azaz tervezés során a technológiai és gépész szakmai számítások egymással összhangban készülnek el. Vállaljuk meglévő szennyvíztisztító rendszerek technológiai, gépészeti és irányítástechnikai felülvizsgálatát és javaslatokat, terveket készítünk azok fejlesztésére.

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.