Közmű építés

csatepites1Az OMS Környezetvédelmi Kft. egyik fő profilja a községi és városi csatornamű rendszerek megvalósítása. A cég megalakulása óta több mint 2 500 km csatornahálózat megépítése fűződik a nevéhez. Hagyományos gravitációs, nyomott és vákuumos rendszerek kivitelezését egyaránt vállaljuk.

A csatornarendszerek építésében is a legmodernebb technológiát alkalmazzuk. A munkafázisok rövid szakaszra koncentráltak és folyamatosak. A burkolatban (útburkolat, járda) történő csatornaépítésnél a munkaárok szélét vágógéppel képezzük ki a roncsolás elkerülése, a bontott anyag mennyiségének korlátozása, és a későbbi helyreállítás esztétikus kialakítása érdekében. A bontást bontófejes vagy mélyásó szerelékes földmunkagépekkel és kiegészítő kézi munkával végezzük. A törmelék elhelyezése az illetékesekkel egyeztetett, lerakóhelyen történik. A bontott aszfalt külön deponálás után újrahasznosítására kerül az útkezelővel történő egyeztetésnek megfelelően.

A gravitációs vezetékeket előkészített, tömörített ágyazaton kialakított tükörre fektetjük, a csatornacsövek és idomok szintjének pontos beállításához szintezőműszert, illetve lézeres berendezést használunk. A tisztítóaknák készülhetnek előre gyártott ROCLA elemekből, vagy 500 mm átmérőjű műanyagcsőből speciális kiképzéssel.

A csatorna helyzetét nyíltárkos geodéziai beméréssel rögzítjük. A gerincvezeték fektetéssel párhuzamosan készülnek az ingatlanok házi bekötései is (telekhatáron belül, tisztítónyílással), a bekötővezetékek a lakókkal egyeztetett helyre kerülnek.

A csatornafektetés, visszatöltés, tömörítés, ideiglenes (zúzottkővel történő) helyreállítás a munkába vett szakaszon 1-2 nap alatt elvégezhető és így biztosítható, hogy a munkaárok 1-2 napnál tovább ne legyen nyitva. Ezt a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarása miatt fontos szempontnak tartjuk.

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.