Szennyvíztisztítás

szenyviztiszt2Az OMS 100 éves működése során egyszerű és üzembiztos technológia kialakítására törekedett.
A tervezés a magyar műszaki irányelvek és a német ATV alapján történik. Az ATV irányelvei szigorúbbak mint a jelenlegi magyar előírások, így a technológia a távlati vízminőség-védelmi követelményeknek is megfelel.

A termékprofilba a 100.000-es lakosú városok számára készített a legújabb európai és német hatósági követelményeknek megfelelő szennyvíztisztító berendezések éppúgy beletartoznak, mint a közepes ill. kistelepülések számára kidolgozott kompakt szennyvíztisztítók
A temékcsaládok mindegyikére jellemző, hogy teljesoxidációs eleveniszapos biológiai tisztítás-technológiát alkalmaz a keletkező iszap aerob stabilizációjával, nitrifikációval, denitrifikációval.
Az OMS által tervezett technológia alkalmazási engedéllyel, illetve a jelenlegi előírásoknak megfelelően ÉME engedéllyel is rendelkezik.

Az aerob lebontást végző mikroorganizmusok oxigénellátását finombuborékos rugalmas membrános mélylevegőztető rendszer biztosítja. Az OMS által szabadalmaztatott elosztórendszer optimális légbevitelt valósít meg. A légbevivő elemcsoportok nincsenek fixen telepítve a medencékbe, hanem kézi, vagy motoros csigával kiemelhetők a medence vízszintje fölé és a medence fölötti térből kimozdíthatók. Így a szükséges ellenőrzéseket, karbantartási ill. javítási munkák a telep leállása nélkül elvégezhetők.
A fúvók által termelt levegő finom buborékok formájában lép ki a levegőztető elemekből, majd az áramlást keltő keverő vízszintes tolóerejének hatására előre halad és közben lassan a medence felszínére emelkedik - diagonál levegőztetés.
A keverővel kombinált finom buborékos levegőztetés nagy hatékonyságú oxigénbevitelt eredményez. ( Az oxigénhasznosítás magasabb, mint 3,0kg O2 /kWh.)
Azáltal, hogy az eleveniszap állandó mozgásban tartását nem a levegőztetés biztosítja, mód nyílik a levegőztetés gazdaságos, szakaszos üzemeltetésére, csökken az energia felhasználás, továbbá lehetőség nyílik a szennyvíz további kezelésére, a szimultán denitrifikációra. (Nitrát eltávolítás)
A nitrifikációs ill. denitifikációs folyamatok szétválasztása tehát nem térben, hanem időben történik, nincs szükség külön műtárgyra.
Az időben elválasztott anoxikus életfeltételek biztosításával a rendszer ~40-50%-os biológiai foszfortalanításra képes. A maradék foszfortartalom határértékre történő csökkentését, ha szükséges szimultán vegyszeres kezeléssel oldjuk meg.
A fúvók szakaszos működését oldott oxigénmérő rendszer vezérli oly módon, hogy az oxigénellátás a mindenkori szennyterhelésnek felel meg, ezáltal a rendszer a többi teljesoxidációs redszerhez viszonyítva energiatakarékos.
A telep nagyságtól függően a fajlagos energia felhasználás 0,35-1,1kWh /m3.
Az oxigénmérőről vezérelt üzemmód lehetőséget ad arra, hogy a technológia alkalmazkodni tudjon a beérkező szennyvíz szennyezettségének nagyobb mértékű ingadozásaihoz is.


Az OMS név által képviselt műszaki színvonal (első osztályú, vízzáró, esztétikus vasbeton felületek, megbízható, üzembiztos gépészeti berendezések) és az üzemeltetői szempontból is előnyös technológiai megoldások (kiszakaszolható és kiemelhető légbeviteli szerkezet, automatikus működés) a technológia széleskörű alkalmazását teszik lehetővé.

GDPR Adatvédelmi tájékoztatás:

OMS Környezetvédelmi Kft. ( OMS Környezetvédelmi Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út. 37., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://omscsoport.hu/index.php/home/gdpr-tajekoztatas címen.